Ενδεικτικά πακέτα

 • Πακέτο Private
 • Απευθύνεται σε όσους θέλουν να εκδώσουν ένα βιβλίο για την προσωπική τους συλλογή, σε συγκεκριμένο αριθμό αντιτύπων.
 • Επιλογή Διαστάσεων του Βιβλίου.
 • Έγχρωμο εξώφυλλο με πλαστικοποίηση.
 • Επικοινωνία
 • Πακέτο Silver
 • Απευθύνεται σε όσους συγγραφείς επιθυμούν η έκδοση του βιβλίου τους να είναι διαθέσιμη προς πώληση στα βιβλιοπωλεία.
 • Παροχές
 • Ορθογραφική, συντακτική και λογοτεχνική επιμέλεια από έμπειρους επιμελητές.
 • Επιλογή διαστάσεων του βιβλίου σύμφωνα με το περιεχόμενό του.
 • Σχεδιασμός και εικονογράφηση εξωφύλλου, ώστε να είναι μοναδικό.
 • Εκτύπωση εξωφύλλου υψηλής ποιότητας: Έγχρωμο με πλαστικοποίηση.
 • Εικονογράφηση βιβλίου, όπου απαιτείται.
 • Έκδοση ISBN από την Εθνική Βιβλιοθήκη.
 • Παρουσίαση Συγγραφέα στην ιστοσελίδα του Εκδοτικού Οίκου Διάνοια.
 • Παρουσίαση του βιβλίου στα Social Media και στην ιστοσελίδα του Εκδοτικού Οίκου Διάνοια.
 • Πώληση του βιβλίου μέσω της ιστοσελίδας του Εκδοτικού Οίκου Διάνοια, καθώς και μέσα από συνεργαζόμενα βιβλιοπωλεία και ηλεκτρονικές πλατφόρμες.
 • Απεριόριστος αριθμός αντιτύπων βάσει ζήτησης.
 • Αμοιβή συγγραφέα επί της αξίας πώλησης του βιβλίου.
 • Ειδικές προνομιακές τιμές για έκδοση ποιητικής συλλογής.
 • Ενδεικτικό κόστος: Βιβλίο έως 100 σελ., ασπρόμαυρο, διαστάσεων Α5 ή 17Χ24, δέσιμο κολλητό, έγχρωμο εξώφυλλο με πλαστικοποίηση και "αυτιά".
 • Επικοινωνία
 • Πακέτο GOLD
 • Απευθύνεται σε όσους συγγραφείς επιλέξουν η έκδοση του βιβλίου τους να είναι διαθέσιμη προς πώληση στα βιβλιοπωλεία και επιθυμούν πρόσθετες ενέργειες προβολής.
 • Παροχές
 • Ορθογραφική, συντακτική και λογοτεχνική επιμέλεια από έμπειρους επιμελητές.
 • Επιλογή διαστάσεων του βιβλίου σύμφωνα με περιεχόμενό του.
 • Σχεδιασμός και εικονογράφηση εξωφύλλου, ώστε να είναι μοναδικό.
 • Εκτύπωση εξωφύλλου υψηλής ποιότητας: Έγχρωμο με πλαστικοποίηση.
 • Εικονογράφηση βιβλίου, όπου απαιτείται.
 • Έκδοση ISBN από την Εθνική Βιβλιοθήκη.
 • Παρουσίαση Συγγραφέα στην ιστοσελίδα του Εκδοτικού Οίκου Διάνοια.
 • Παρουσίαση του βιβλίου στα Social Media και στην ιστοσελίδα του Εκδοτικού Οίκου Διάνοια.
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση customized προωθητικής καμπάνιας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο διαδίκτυο και μέσω ενεργειών προβολής σε κεντρικά βιβλιοπωλεία, κατ’ επιλογή του συγγραφέα.
 • Διοργάνωση εκδήλωσης παρουσίασης του βιβλίου.(δυνατότητα παρουσίασης bar theater με ηθοποιούς).
 • Πώληση του βιβλίου μέσω της ιστοσελίδας του Εκδοτικού Οίκου Διάνοια, καθώς και μέσα από συνεργαζόμενα βιβλιοπωλεία και ηλεκτρονικές πλατφόρμες σε όλη την Ελλάδα.
 • Πώληση του βιβλίου στα Public.
 • Απεριόριστος αριθμός αντιτύπων βάσει ζήτησης.
 • Αμοιβή συγγραφέα επί της αξίας πώλησης του βιβλίου.
 • Ειδικές προνομιακές τιμές για έκδοση ποιητικής συλλογής.
 • Ενδεικτικό κόστος: Βιβλίο έως 100 σελ., ασπρόμαυρο, διαστάσεων Α5 ή 17Χ24, δέσιμο κολλητό, έγχρωμο εξώφυλλο με πλαστικοποίηση και "αυτιά".
 • Επικοινωνία
Παροχές Private Silver Gold
Απεριόριστα Αντίτυπα
Αμοιβή συγγραφέα
Επιμέλεια: Ορθογραφική, Συντακτική και Λογοτεχνική*

(*εκτός ποιητικών συλλογών)

Customized διαστάσεις βιβλίου
Έγχρωμο εξώφυλλο: Σχεδιασμός, εικονογράφηση, πλαστικοποίηση
Εικονογράφηση βιβλίου*

(εάν απαιτείται)

ISBN της Εθνικής Βιβλιοθήκης
Παρουσίαση Συγγραφέα στη σελίδα μας dianiapublications.com/
Παρουσίαση Συγγραφέα στα Social Media του Οίκου Διάνοια
Παρουσίαση του βιβλίου στα Social Media και στο dianiapublications.com/
Customized προωθητική καμπάνια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο διαδίκτυο.
Ενέργειες προβολής σε κεντρικά βιβλιοπωλεία
Διοργάνωση εκδήλωσης παρουσίασης του βιβλίου
Πώληση του βιβλίου μέσω του dianiapublications.com/
Πώληση του βιβλίου μέσω συνεργαζόμενων βιβλιοπωλείων

(π.χ. Πολιτεία, Πρωτοπορία, Συμμετρία κ.α.) σε όλη την Ελλάδα

Πώληση του βιβλίου μέσω Ianos
Πώληση του βιβλίου μέσω Public