Δημιουργία φακέλων υποβολής σεναρίων για:

Ταινια μικρού μήκους

  • Σενάριο 15 σελίδων
  • Σύντομη περίληψη
  • Long Line

Θεατρική παράσταση

  • Σενάριο 80 σελίδων
  • Σύντομη περίληψη
  • Χαρακτήρες
  • Κοστούμια έργου
  • Σκηνικά έργου

Τηλεοπτική σειρά

  • 1ο επεισόδιο
  • Βίβλος σειράς
   • Τίτλος
   • Αριθμός επεισοδίων και μέση διάρκεια
   • Είδος σειράς
   • Σύμπαν σειράς
   • Long Line
   • Περίληψη σειράς
   • Χαρακτήρες σειράς
   • Περιλήψεις επεισοδίων έως 10
  • Δυνατότητα εγγραφής περισσότερων επεισοδίων με αίτημα του συγγραφέα σε εκ νέου συμφωνία

Ταινία μεγάλου μήκους

  • Σενάριο 90 σελίδων
  • Πλοκή και σύντομη περίληψη
  • Long Line
  • Χαρακτήρες

Ταινία + τηλεοπτική σειρά

  • Κινηματογραφικό σενάριο 90 σελίδων
  • Σύνοψη έργου
  • Long Line
  • Χαρακτηρεςέργου
  • Δυοεπεισόδια τηλεοπτικής σειράς
  • Περίληψη σειράς
  • Χαρακτηρες σειράς

Διευκρινίσεις

 • Κάθε σελίδα σεναρίου αντιστοιχεί σε 1 λεπτό τηλεοπτικό χρόνο.
 • Η συγγραφή των σεναρίων ΔΕΝ συνεπάγεται και εγγύηση τηλεοπτικής μεταφοράς.
 • Η συγγραφή των σεναρίων ΔΕΝ συνεπάγεται και έγκριση αποδοχής από την οποιαδήποτε εταιρία παραγωγής.
 • Το κάθε πακέτο αποτελεί αποκλειστική περιουσία του συγγραφέα ο οποίος είναι ελεύθερος να το διαχειριστεί κατα την κρίση του.
 • Οι τιμές των πακέτων συμφωνούνται κατόπιν αιτήσεως του συγγραφέα και συμφωνίας με τον εκδότη και το τμήμα συγγραφής σεναρίων.
 • Τα πακέτα σεναρίων μπορούν να συνδυαστούν με τα πακέτα συγγραφής βιβλίων με οικονομικές προσφορές που προσφέρει ο εκδοτικός.