Άγνωστές πτυχές: Η ιστορία με τα κόκκινα παπούτσια