Η Σήραγγα των Περιστεριών, Ιστορίες από τη ζωή μου