Ο Εριχθόνιος, ο αγαπημένος της Θεάς και η Χθονούλα